CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thương mại

Phụ kiện đường ống – Phụ kiện thủy lực

Sản xuất

Đan lưới – Gia công, bấm ống thủy lực

Dịch vụ

Cho thuê thiết bị – Đào tạo nhân lực

SẢN PHẨM

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về thiết bị đường ống áp lực, thiết bị – phụ tùng máy công nghiệp, thiết bị xây lắp và khai khoáng…

DỊCH VỤ

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về thiết bị đường ống áp lực, thiết bị – phụ tùng máy công nghiệp, thiết bị xây lắp và khai khoáng…

TIN TỨC – SỰ KIỆN