Chính sách giao hàng và thanh toán

  1. Chính sách thanh toán:

Hình thức thanh toán: Quý khách hàng có thể chọn lựa một trong những hình thức thanh toán sau:

  • Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi
  • Thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Điều kiện thanh toán: 100% trước khi giao hàng hoặc theo cam kết trong hợp đồng bán hang ( trừ trường hợp có thỏa thuận khác được thể hiện trong hợp đống đã kí kết )

Phí chuyển tiền ( nếu có ) : do bên mua chịu phí.

  2.  Chính sách giao hàng:

Phạm vi giao hàng : Giao hàng toàn quốc

Quy định về thời gian giao hàng:

Ngay sau khi nhận được thông tin đặt hàng của quý khách chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng và phản hồi lại thông tin cho khách hàng về việc thanh toán và giao nhận. Thời gian giao hàng sẽ căn cứ vào thời gian 2 bên đã thỏa thuận theo hợp đồng bán hàng đã kí kết.

Trường hợp thay đổi về thời gian giao hang ( nếu có ), chúng tôi sẽ chủ động thông báo cho khách hàng.

Quy định về cước phí vận chuyển:

Cước phí vận chuyển do bên mua thanh toán và sẽ được tính theo phí của các đơn vị vận chuyển mà công ty sử dụng hoặc tùy vào vị trí và khối lượng của đơn hàng ( trừ trường hợp có thỏa thuận khác được thể hiện trong hợp đống đã kí kết )