Đầu bấm hệ ren JIS

  • Loại đầu nối JIS côn 60º / Kiểu đầu nối: Thẳng, Cong 90º, Cong 45º
  • Loại đầu nối JIS côn 60º (đầu cái)
  • Kiểu đầu nối: Thẳng, Cong 90º, Cong 45º
  • Chất liệu: thép Cacbon, Inox 316
SKU: JIS Category: