Kẹp ống tầng

  • Tiêu chuẩn: DIN 3015/2
  • Chất liệu: Polypropylene + Thép Cacbon
  • Tiêu chuẩn: DIN 3015/2