Van cầu GE 2 ngả

  • Thân: khối / Áp suất tối đa 500 bar
  • Áp suất tối đa 500 bar
  • Nhiệt độ: -20° C đến + 100° C
  • Chất liệu: Cacbon steel