Đầu nối chữ T (cùng cấp / giảm cấp)

  • Đầu nối ống cứng
  • Đầu nối 1 nối ống từ: 6mm -> 42mm
  • Đầu nối 2 nối ống từ: 6mm -> 42mm
  • Đầu nối 3 nối ống từ: 6mm -> 42mm
  • Vật liệu: Thép cacbon / Innoc 316