Máy uốn ống cứng

  • Máy uốn bằng tay từ 6 -> 18 mm Máy uốn thủy lực từ 6 -> 42 x 4 mm
  • Máy uốn bằng tay từ 6 -> 18 mm
  • Máy uốn thủy lực từ 6 -> 42 x 4 mm