Kẹp ống đôi loại nhẹ

  • Tiêu chuẩn: DIN 3015/3
  • Chất liệu: Polypropylene + Thép Cacbon
  • Tiêu chuẩn: DIN 3015/3
SKU: DIN 3015/3 Category: